2011/08/27

shooting with Lenka. vol I.

these are from the shooting with my ex-schoolmate, cute short-haired Lenka :)
all taken with Pentax ME super + Helios 58/2 + kodak 200
... other pics comming soon .) ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tyhle jsou z focení s mou bývalou spolužačkou, roztomilou krátkovláskou Lenkou :)
všechny pořízeny Pentaxem ME super + Helikosem 58/2 + kodakem 200

All photos Copyright © 2011 Denisa Tkacikova. All rights reserved.

2011/08/25

chik.

...and pandas!
lovely visit by Chik when I was sick... thank U ♥
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chik ... a pandy!
milá návštěva Chikiho, když jsem byla nemocná... děkuju ♥..his notebook with my pandadrawings.. :) / jeho sešit s mými pandakresbičkami.. :)

2011/08/21

colours 2011.

Colours of Ostrava 2011, music festival throught the viewfinder of my mju II... (Nick Cave on the last pic!) / hudební festival skrze hledáček mého mju II.. (na poslední fotce Nick Cave!)

 
2011/08/16

granny's crops etc.

look what we just carry from our granny ♥
fresh summer apples, nectarines, greengages and canadian blueberries, preserved peaches and apples at the jars which we helped to preserve, fresh eggs and tomatoes etc. what a lucky daughter and granddaughter we are :)!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
koukněte, co všechno si teď vozíme od babičky ♥
čerstvá letní jablka, nektarinky, ryngle a kanadské borůvky, zavařené broskve a jablka, které jsme pomáhaly zavařovat, čerstvá vejce a rajčata atd.
jsme to ale šťastná dcera s vnučkou :)!

All photos Copyright
© 2011 Denisa Tkacikova. All rights reserved.


tarte au citron.

finally I've tried my new Emile Henry's pie form! I know I've written that the first one with it will be the salted caramel apple pie, but it was this jummy tarte indeed :)...
the recipe is from my M&S easy baking cookbook (click on the first photo for the view), it's made of loads of organic lemons and eggs, you'll spend hours with baking it (the recipe says to bake it for 15+20 minutes, but I had to bake it for about 20+50 minutes), but believe me, the result really worth for it!
that fresh sooo lemon heavenly taste!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
konečně jsem vyzkoušela svou novou Emile Henry koláčovou formu! vím, že jsem psala, že jako první v ní upeču jablkový koláč se slaným karamelem, ale nakonec to byl tenhle ňami tarte :)
recept mám z mé M&S easy baking kuchařky, je udělaný z hodně moc bio citronků a vajec, strávíte s ním hodiny (recept říká, že se má péct 15+20 minut, ale musela jsem ho péct okolo 20+50 minut), ale věřte mi, že výsledek stojí za to!
ta svěží taaak citronová božská chuť!

All photos Copyright © 2011 Denisa Tkacikova. All rights reserved.